Vận chuyển hàng hóa đi Hà Nam

Tỉnh Hà Nam thuộc khu vực Đồng bằng Sông Hồng, có tất cả 1 thành phố và 5 huyện, cách Tp. Hồ Chí Minh ước tính khoảng 1734 Km tính theo Km đường bộ Vận chuyển hàng hóa đi Hà Nam gồm: Vận chuyển hàng lẻ, giao nhận hàng tận nơi Vận chuyển hàng sản